Header Image - Sopocki Klub Tenisowy

Yearly Archives

4 Articles

Składki członkowskie za okres 07-12.2016

Przypominamy obecnym członkom, że z dniem 31.12.2016 mija termin płatności składek członkowskich za rok okres 07-12.2016.

Numer konta na który należy dokonywać wpłat składek członkowskich:

88 1160 2202 0000 0000 6195 0695

Jako tytuł wpłaty prosimy “wpisać składka członkowska za okres 07-12.2016 [imię i nazwisko członka]”.

Walne zebranie Członków SKT

Z przyjemnością informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sopockiego Klubu Tenisowego sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniu 15 października 2016 r. o godz 16:00, w drugim terminie o godz 16:15, w Sopocie, przy ul. Mamuszki 14 (Zatoka Sztuki) w sali morskiej.

Członkowie Sopockiego Klubu Tenisowego

Oświadczenie

Oświadczenie

Szanowni Państwo,
Prezydent Sopotu Jacek Karnowski dokonał zamachu na Sopocki Klub Tenisowy, łamiąc prawo, okłamując sąd, posługując się bezprawnie materiałami operacyjnymi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w postępowaniu rejestrowym, lekceważąc ustawę o stowarzyszeniach zmierza do likwidacji klubu, ustanowienia oddanego sobie zarządu i przejęcia władztwa nad atrakcyjną nieruchomością.

To jest zamach na samorządność, to jest atak na zasady współżycia i podstawy lokalnej demokracji.

Podejmuje go prezydent, którego wkład w budżet klubu sięgał 3 procent, podejmuje na podstawie pomówień zawartych w anonimowych donosach, które w całości i wyczerpująco zostały zbadane i zdyskwalifikowane przez Prokuraturę rejonową w grudniu ubiegłego roku. Należy podkreślić, że jedynym długiem jaki posiada stowarzyszenie to dług z tytułu zawyżonego podatku od gruntów, w sprawie którego Samorządowe Kolegium Odwoławcze czterokrotnie uchyliło orzeczenie prezydenta. Ostatnie uchylenie 21.12.2015 r.

Czy prawdziwym celem pana Jacka Karnowskiego jest przejęcie obiektów i osobistej władzy nad 4 hektarami gruntu, 17 kortami, dwiema halami , a następnie komercjalizacja tego obszaru? Czy tak należy rozumieć podpis pod listem architekta, którego prezydent rekomendował osobiście do współpracy z klubem i który za swój projekt przebudowy obiektów wyliczył sobie 3 mln zł honorarium?

Prezydent Sopotu od lat z premedytacją zwalcza nasz klub próbując przejąć nasze nieruchomości, czego potwierdzeniem jest nie dawno zakończona sprawa w sądzie, w której SKT otrzymało wieczystą dzierżawę gruntów.

Deklaracje były inne. Podczas wyborów w 2010 roku prezydent prosił członków klubu o wsparcie w walce o prezydenturę z panem Wojciechem Fułkiem, obiecywał rozwój współpracy i wspólne działania na rzecz rozwoju sportu tenisowego. Nowy zarząd klubu, wyłoniony jednogłośnie w 2013 roku odniósł się do tamtych deklaracji, potwierdzonych publicznie na walnym zebraniu przez Jacka Podgórskiego, przedstawiciela Prezydenta.

Przystał też na propozycję zamiany gruntów i rozliczenia zaległości podatkowych z lat 2003/2004 sformułowane przez Prezydenta i wielokrotnie wspólnie przedyskutowane, co znalazło wyraz w podpisanym porozumieniu wstępnym. Wbrew temu, co twierdzi Prezydent we wniosku do sądu sytuacja klubu w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco się poprawiła, a ostatni przyjęty przez zarząd bilans, za trzeci kwartał 2015 roku wykazuje raptem 20 tysięcy złotych straty, choć realnie, bez uwzględnienia amortyzacji klub wypracował niedużą nadwyżkę.

Pozyskał również poważnych partnerów i reklamodawców, jednak konserwator zabytków miasto Sopot powołując się na mającą wejść w życie ustawę zażądał usunięcia reklam z obiektów klubu.

Chcemy również zwrócić uwagę na fakt, że obecny zarządzający Wiesław Pedrycz nie złożył na czas wniosków o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, choć takie były przygotowane, co przekłada się na realne straty i prawdopodobną konieczność likwidacji części zajęć dla dzieci i seniorów, które były finansowane z tych środków. Podobnie nie wystąpiono do potencjalnych sponsorów, reklamodawców i innych podmiotów wspierających, a jak wiadomo w grudniu zamykają one swoje budżety na następny rok.