Header Image - Sopocki Klub Tenisowy

Daily Archives

One Article

Oświadczenie

Oświadczenie

Szanowni Państwo,
Prezydent Sopotu Jacek Karnowski dokonał zamachu na Sopocki Klub Tenisowy, łamiąc prawo, okłamując sąd, posługując się bezprawnie materiałami operacyjnymi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w postępowaniu rejestrowym, lekceważąc ustawę o stowarzyszeniach zmierza do likwidacji klubu, ustanowienia oddanego sobie zarządu i przejęcia władztwa nad atrakcyjną nieruchomością.

To jest zamach na samorządność, to jest atak na zasady współżycia i podstawy lokalnej demokracji.

Podejmuje go prezydent, którego wkład w budżet klubu sięgał 3 procent, podejmuje na podstawie pomówień zawartych w anonimowych donosach, które w całości i wyczerpująco zostały zbadane i zdyskwalifikowane przez Prokuraturę rejonową w grudniu ubiegłego roku. Należy podkreślić, że jedynym długiem jaki posiada stowarzyszenie to dług z tytułu zawyżonego podatku od gruntów, w sprawie którego Samorządowe Kolegium Odwoławcze czterokrotnie uchyliło orzeczenie prezydenta. Ostatnie uchylenie 21.12.2015 r.

Czy prawdziwym celem pana Jacka Karnowskiego jest przejęcie obiektów i osobistej władzy nad 4 hektarami gruntu, 17 kortami, dwiema halami , a następnie komercjalizacja tego obszaru? Czy tak należy rozumieć podpis pod listem architekta, którego prezydent rekomendował osobiście do współpracy z klubem i który za swój projekt przebudowy obiektów wyliczył sobie 3 mln zł honorarium?

Prezydent Sopotu od lat z premedytacją zwalcza nasz klub próbując przejąć nasze nieruchomości, czego potwierdzeniem jest nie dawno zakończona sprawa w sądzie, w której SKT otrzymało wieczystą dzierżawę gruntów.

Deklaracje były inne. Podczas wyborów w 2010 roku prezydent prosił członków klubu o wsparcie w walce o prezydenturę z panem Wojciechem Fułkiem, obiecywał rozwój współpracy i wspólne działania na rzecz rozwoju sportu tenisowego. Nowy zarząd klubu, wyłoniony jednogłośnie w 2013 roku odniósł się do tamtych deklaracji, potwierdzonych publicznie na walnym zebraniu przez Jacka Podgórskiego, przedstawiciela Prezydenta.

Przystał też na propozycję zamiany gruntów i rozliczenia zaległości podatkowych z lat 2003/2004 sformułowane przez Prezydenta i wielokrotnie wspólnie przedyskutowane, co znalazło wyraz w podpisanym porozumieniu wstępnym. Wbrew temu, co twierdzi Prezydent we wniosku do sądu sytuacja klubu w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco się poprawiła, a ostatni przyjęty przez zarząd bilans, za trzeci kwartał 2015 roku wykazuje raptem 20 tysięcy złotych straty, choć realnie, bez uwzględnienia amortyzacji klub wypracował niedużą nadwyżkę.

Pozyskał również poważnych partnerów i reklamodawców, jednak konserwator zabytków miasto Sopot powołując się na mającą wejść w życie ustawę zażądał usunięcia reklam z obiektów klubu.

Chcemy również zwrócić uwagę na fakt, że obecny zarządzający Wiesław Pedrycz nie złożył na czas wniosków o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, choć takie były przygotowane, co przekłada się na realne straty i prawdopodobną konieczność likwidacji części zajęć dla dzieci i seniorów, które były finansowane z tych środków. Podobnie nie wystąpiono do potencjalnych sponsorów, reklamodawców i innych podmiotów wspierających, a jak wiadomo w grudniu zamykają one swoje budżety na następny rok.